Imprint & Privacy

Bedrijfsgegevens
VBH Nederland BV
Houtduifstraat 22, 4901 BP
Oosterhout – Noord Brabant

Postbus 339
4900 AH  Oosterhout

Tel: +31 (0)162 483 400
Fax: +31 (0)162 432 139
Email:  info@vbh-nl.com

Registratienummers:
KvK -nummer: 20051944
BTW-nummer: NL007842934B01

Directie
John Smits (Algemeen Directeur)
Wim de Snayer

Disclaimer

Algemeen
Het bezoek aan en gebruik van deze website van VBH Nederland BV is onderworpen aan onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze website betekent dat de gebruiker instemt met deze voorwaarden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid en garantie
VBH Nederland BV redigeert de op haar website aangeboden informatie met grote zorgvuldigheid en besteedt veel zorg aan de samenstelling van hetgeen op de website wordt vermeld, desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Aan informatie en inhoud van de website van VBH Nederland BV kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend.
VBH Nederland BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei direct of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Informatie van derden
In deze website kunnen verwijzingen of hyperlinks zijn opgenomen die leiden naar websites buiten het domein van VBH Nederland BV, welke geen eigendom zijn van VBH Nederland BV, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links worden geactiveerd, verlaat men de website van VBH Nederland BV. Hoewel VBH Nederland BVuiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar wordt verwezen, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door VBH Nederland BV worden onderhouden wordt afgewezen.

Cookies
Op haar website maakt VBH Nederland BV gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie (tekstbestandjes) die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. VBH Nederland BV gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. In het geval dat u een cookie niet toestaat kan het gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website van VBH Nederland BV.